Βιβλιογραφία

 1. Ζησιμάτος Αρίσταρχος, Βερτίσκος «Διπλωματική Εργασία στο μάθημα Συγκριτική Θεωρία Μορφών και Ρυθμών», Θεσσαλονίκη (1990)
 2. Νικ Κ. Μορφόπουλου «Μαθήματα Αρχιτεκρονικής Μορφολογίας», Θεσσαλονίκη 1971
 3. Βακαλόπουλος «Ιστορία της Μακεδονίας 1354 – 1833», Θεσσαλονίκη
 4. Λάββας Γεώργειος «Η Αρχιτεκτονική της Βορειοελλαδίτικης παράδοσης “Ελληνική παραδοσιακή Αρχιτεκτονική”», Μακεδονία Α’  Τόμος 7, Αθήνα 1990
 5. Αδαμογιάννης Β., Κουφουδάκης Ν., Παπάς Β., Σημαντηράκη Κ., Τεντοκάλλης Δ. «Κεντρική και Δυτική Μακεδονία», “Αρχιτεκτονικά Θέματα” τομος 9, Αθήνα 1975
 6. Χ.Θ. Μπούρα, «Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής», Αθήνα 1975
 7. Γ. Παλαμιώτης, «Γεωργική έρευνα της Μακεδονίας», Αθήνα, Μάρτιος 1914
 8. Κωνσταντίνος Ν. Ζωρογιαννίδης (αντιστράτηγος), «Ημερολόγιο Πορειών & Πολεμικών Επιχειρήσεων 1912 – 1913»
 9. Ι. Σ. Αλεξάκης (αντιστράτηγος), «Οι Ελληνικοί Απελευθερωτικοί Πόλεμοι 1912 – 1913», τόμος 1Α, τόμος Β

Στην Διπλωματική Εργασία του Ζησιμάτου Αρίσταρχου βοήθησαν με φωτογραφικό υλικό, έντυπα, πληροφορίες οι :

 1. Αβραμίδης Θανάσης (Α.Θ.), Συνταξιούχος Ο.Γ.Α.
 2. Αναστασιάδης Γεώργιος (Α.Γ.), Συνταξιούχος Ο.Γ.Α.
 3. Δράγας Αδάμ (Δ.Α.), τ. Πρόεδρος Κοινότητας Βερτίσκου, Ξυλογλύπτης
 4. Νταή Μαρία (Ν.Μ.), κάτοικος Βερτίσκου
 5. Νταής Γεώργιος (Ν.Γ.), Συνταξιούχος εταιρίας καπνών
 6. Τσιάχτας Αναστάσιος (Τ.Α.), Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στην δημιουργία του Ιστότοπου βοήθησαν με φωτογραφικό υλικό, έντυπα, πληροφορίες οι :

 1. Δράγας Αδάμ, τ. Πρόεδρος Βερτίσκου, Ξυλογλύπτης
 2. Ζέρβας Γεώργιος, πρώην πρόεδρος Συνδέσμου Βερτισκιωτών, Συνταξιούχος
 3. Μπαμπατσικος Αλέξανδρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας
 4. Τσιάχτας Αναστάσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 5. Τσιάχτας Δημήτριος, Συνταξιούχος
 6. Κουκουρίκος Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός
 7. Κουτούδης Γρηγόρης, Φωτογράφος
 8. Μητσάνης Θεμιστοκλής, Πολιτικός Μηχνανικός