Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Βερτίσκου δημιουργήθηκε με σκοπό :

  • Την ανάδειξη της πολιτιστική – πολιτισμικής κληρονομιάς του Βερτίσκου
  • Την έρευνα, μελέτη και διάσωση της ιστορίας του Χωριού
  • Την συλλογή στοιχείων, εντύπων, φωτογραφικού υλικού

θεωρώντας ότι αυτό είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για τους απανταχού Βερτισκιώτες.