Περιοδικά

Η Συλλογή περιλαμβάνει “Το Δελτίο του Συνδέσμου Βερτισκιωτών” από το 1979 εως και σήμερα. Επιλέξτε το εκάστοτε εξώφυλλο και διαβάστε, εκτυπώστε αποθηκεύστε τα περιοδικά των Συλλόγων του χωριού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο