Ιστορία

Ο οικισμός μας μέχρι να φτάσει στην σημερινή του μορφή πέρασε από πολλά στάδια. Κύριες αιτίες των αλλαγών οι εξελίξεις του τρόπου ζωής των κατοίκων και τα σοβαρά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία τους.

Οι σκόρπιοι μικροί μαχαλάδες που υπήρχαν στην περιοχή μας σταδιακά μαζεύτηκαν στον μεγαλύτερο που βρισκόταν στο κάτω μέρος του σημερινού χωριού και αποτέλεσαν την Μπέροβα (μαζώματα).

 • Το 1697 η Μπέροβα καταγράφεται σε φορολογικές καταστάσεις των Οθωμανών ως χριστιανικό χωριό που παράγει κάρβουνο
 • Το καταγράφεται ως χανεκές (Hanekes) και το 1724 – 1725, περιλαμβάνεται σε ιεροδικαστικό τεφτέρι σχετικό με προνομιακές ρυθμίσεις των χωριών που ασχολούνται με την παραγωγή ξυλάνθρακα.
 • Ανήκει στο Ναχιγιέ Λαγκαδά και πληρώνει φόρο 3240 άσπρα όπως αναφέρεται σε ιεροδικαστικό τεφτέρι του 1771
 • Το 1830 περίπου, αρχίζει να χτίζεται η σημερινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
 • Το 1861 η Μπέροβα καταγράφεται σε ιεροδικαστικο τεφτέρι ως χωριό που έχει 67 σπίτια
 • Πριν από το 1900 λειτουργεί σχολείο. Το 1905 δημιουργείται ο πολιτιστικός σύλλογος με το όνομα “ΕΛΠΙΔΑ” (ελπίδα για την απελευθέρωση). Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη συμβολή των παππούδων μας στον Μακεδονικό Αγώνα
 • Στις 17 Ιουνίου 1913  τα Βουλγάρικα στρατεύματα καίνε πολλά σπίτια του χωριού
 • Το 1918 αναγνωρίζεται ο οικισμός Μπερόβης ως Κοινότητα με το Β.Δ. 28-6-1918 ΦΕΚ Α 152/191
 • Το 1927 με το διάταγμα 12-3-1928 ΦΕΚ Α18/1928 μετονομάζεται από “Κοινότης Μπερόβης” σε “Κοινότητα Βερτίσκου”
 • Το 1944 τα στρατεύματα κατοχής καίνε πολλά σπίτια καθώς και το τωρινό σχολείο του χωριού μας
 • Το 1950 μετά την λήξη του Εμφύλιου Πολέμου, οι Βερτισκιώτες αξιοποιούν τα σχέδια αποκατάστασης των πληγέντων από πολέμους και βελτιώνουν σοβαρά τα σπίτια τους και το Δημοτικό Σχολείο
 • Το 1978 ο σεισμός δίνει σοβαρό χτύπημα στα παλιά (τα περισσότερα εγκαταλελειμμένα) σπίτια. Μέσω ΥΑΣΒΕ χτίζονται πολλά και ο οικισμός παίρνει την σημερινή του μορφή. Ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας “Αβραμίδης Αστέριος” συνέβαλε αποφασιστικά


Επιλέξτε κείμενο εξώφυλλου και δείτε το περιεχόμενο

Μετάβαση στο περιεχόμενο