Επιλέξτε κείμενο εξώφυλλου και δείτε το περιεχόμενο

Πολιτισμός

Η ανάπτυξη δράσεων και η δημιουργία τμημάτων πολιτισμού και τέχνης. ‘’Μουσικής και τραγουδιού, χορού, θεάτρου, χειροτεχνίας, ζωγραφικής, κατασκευών κλπ.’’

Παράδοση

Η ανάδειξη και διάδοση της ιστορικής διαδρομής του Βερτίσκου και ο τρόπος ζωής των Βερτισκιωτών. Η πολιτιστική κληρονομιά, τα ήθη και τα έθιμα.

Εθελοντισμός

Ανάδειξη μνημείων της φύσης – Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών – αθλητικών πάρκων – χώρων αναψυχής – παρατηρητηρίων – αγροτοκτηνοτροφικού πάρκου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο