Σύλλογοι

Ιστορική Αναδρομή Συλλόγων

Όπως σε κάθε χωριό & πόλη έτσι και στον τόπο μας η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι οι αρχές που διέπουν τον εκάστοτε Σύλλογο, Σύνδεσμο & Σωματείο. Σκοποί των Συλλόγων που δραστηριοποιήθηκαν στο Βερτίσκο ήταν και είναι :

 • Η αλληλεγγύη, η ανάδειξη και αντιμετώπιση των κοινωνικών & τοπικών προβλημάτων και η προώθηση λύσεων προς όφελος της ποιότητας ζωής.
 • Η ανάπτυξη δράσεων και η δημιουργία τμημάτων πολιτισμού και τέχνης.
 • Η ανάδειξη και διάδοση της ιστορικής διαδρομής του Βερτίσκου και ο τρόπος ζωής των Βερτισκιωτών. Η πολιτιστική κληρονομιά, τα ήθη και τα έθιμα. Η επαγγελματική, διατροφική και ψυχαγωγική παράδοση.
 • Η ανάδειξη και προβολή του οικισμού, με την διάσωση – συντήρηση –– αναπαλαίωση και αγορά χώρων και κτηρίων που φανερώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα και την οικιστική εξέλιξη.
 • Η ανάδειξη του φυσικού κάλλους, η προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας.
 • Η ανάπτυξη και η διαχείριση υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών φιλοξενίας, εστίασης, διαμονής.

Στο Βερτίσκο υπάρχουν στοιχεία δραστηριοποίησης σωματείων & συλλόγων από τις αρχές του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα :

 • Το 1905 ιδρύεται στην Μπέροβα Αδελφότητα “Η ΕΛΠΙΣ”. Σκοπός της Αδελφότητας η βελτίωση και Προαγωγή της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκπαίδευσης.
 • Το 1927 ιδρύεται στην Μπέροβα Σωματείο Καπνεργατών Μπερόβης “Η Αγάπη”
 • Το 1930 ιδρύεται στο Βερτίσκο Σύλλογος Ακτημόνων Βερτίσκου
 • Το 1959 ιδρύεται Σύλλογος Ακτημόνων – Καλλιεργητών Βερτίσκου Θεσσαλονίκης
 • Το 1960 ιδρύεται Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος “Εθνικός” Βερτίσκου
 • Το 1964 ιδρύεται Σύνδεσμος Βερτισκιωτών “Ο Άγιος Γεώργιος”
 • Το 1978 ιδρύεται Αθλητικός Όμιλος “Βερτίσκος”
 • Το 1987 συγχωνεύεται ο Αθλητικός Όμιλος “Βερτίσκου” & ο Σύνδεσμος Βερτισκιωτών Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Γεώργιος” και δημιουργείται ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύνδεσμος Βερτισκιωτών
 • Το 2010 ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ‘’Σύνδεσμος Βερτισκιωτών’’ ως συνέχεια του Μορφωτικού Αθλητικού Συνδέσμου Βερτισκιωτών, μετά την τροποποίηση του καταστατικού του


Σφραγίδα Οθωμανικής Αυτοκρατορίας “Berova karyesi muhtari [1] 316” / “Ο Μουχτάρης (= κοινοτάρχης) του χωριού Μπέροβα, 1316 = 1898 / 1899”

Μετάβαση στο περιεχόμενο